DIJANA MALOBABIĆ LONJAK
DIJANA MALOBABIĆ LONJAKKonzultant za pravne poslove
U sklopu svoje odvjetničke prakse i svoga tima bavi se s više grana prava, a što uključuje radno pravo i radne odnose, trgovačko pravo i pravo društava, rješavanje imovinskopravnih odnosa, koja uključuju i razna pitanja i problematiku vezanu uz nekretnine, rješava građanske sporove, bavi se naplatom potraživanja i ovrhama, naknadom štete, obiteljskim pravom, te prekršajnim i kaznenim pravom.
POSTAVI UPIT ZA KONZULTACIJE